Waarden

Sta jij weleens stil bij jouw waarden in je leven op privé- of werkgebied?

Zou jij willen weten wat je drijft, motiveert in je leven? Waar je passie voor zaken vandaan komt? Wat je belangrijk vindt in het leven.

Voorbeelden zijn: vertrouwen, eerlijkheid, zorgzaamheid, liefde, vrijheid, tevredenheid, veiligheid, vriendschap, gezondheid. En wil je weten waarom je met sommige mensen botst? En wat levert dat op? Verdriet, stress, boosheid, een mislukt gevoel enz. Misschien zijn jouw waarden wel heel anders dan die van je partner of je collega’s en dat kan heel wat ellende opleveren of juist voorkomen als je ze kent, want je waarden kun je zien als je eigen kompas, ze bepalen waarom jij de dingen doet zoals je ze doet of juist nalaat.

Ik heb zelf professionaliteit en plezier op 1 en 2 staan en kwam in botsing met mensen die dat in een andere volgorde of niet hadden, ik kreeg dan het gevoel in een kindergarten te werken i.p.v. aan een school te staan, niet leuk. Zo heb ik een vriendin die via een callcenter naast de telefoontjes, klanten ook zaken moest laten aanschaffen die niet helemaal koosjer waren, haar eerlijkheid kwam hierdoor in de knel en dat leverde erg veel stress op. Gevolg: ander werk.

create your own future
create your own future
Ontdek het zelf en leer je eigen belangrijkste privé en/of zakelijke waarden kennen en ervaren in 1 middag.

Bij de oude Grieken was men al bezig met de waarden, maar die bezag men dan eerder vanuit deugdontwikkeling. Een deugd is een karaktereigenschap – een houding – waardoor je het goede doet. Ze geven het antwoord op de vraag “wat maakt iets goed?”. Daar ligt het juiste deugd-ideaal waar we naar moeten streven zijn in het midden; pas als we het juiste midden vinden in ons handelen functioneren we als een goed mens. Dit geeft eigenschappen als moedig zijn, verontwaardiging of verantwoordelijk zijn. Het zijn idealen tussen te veel en te weinig. Voor een advocaat is het een goede karaktertrek om niet openhartig te (willen) zijn. Dit is niet voor niets opgenomen in de Gedragsregels Advocatuur. Maar er zijn gevallen denkbaar waarbij ook van de advocaat openheid wordt verwacht. Waar ligt het juiste midden? Het juiste midden geeft de deugd confidentieel-zijn. Dit is te koppelen aan de waarde confidentialiteit: een waarde die past bij de goede uitoefening van het beroep van advocaat. Ook voor veel waarden geldt dus: teveel is ook niet goed? Een aantal waarden benoemt in ieder geval ook een midden. Bijvoorbeeld dapperheid: dit zit tussen lafheid en overmoed. Kun je ook te dapper zijn? Niet als we dapperheid niet verwarren met onbezonnenheid. En wat als jij spaarzaamheid bovenaan hebt staan en je partner plezier, dan kun je samen een probleem hebben 🙁 . Daarnaast is het belangrijk om in te zien dat waarden kunnen conflicteren waardoor het lastig te bepalen is wat het goede nu is. We spreken dan van een moreel dilemma. Een voorbeeld. Een advocaat wil in een specifiek geval enerzijds vertrouwelijk omgaan met de gegevens van een cliënt maar anderzijds ook de veiligheid van de samenleving in acht nemen. Veiligheid en Vertrouwelijkheid botsen. Een goed advocaat weet echter ook waar hierin een specifiek geval – het midden ligt. Dit vraagt opleiding en ervaring: inzicht in belangrijke beginselen, morele intuïtie, belangen, normen (wet- en regelgeving, gedragsregels) en kennis van de morele identiteit van de beroepsrol, het kantoor waarvoor de jurist werkt, de persoon zelf als zijn of haar omgeving. Dit zoeken naar een middenweg toont – volgens sommige auteurs – de directe relatie tussen waarden en deugden. Een mooi voorbeeld hebben we mogen zien in de serie De Maatschap over een advocaten familie.

  • Welke waarden zijn belangrijk voor jou?
  • En zijn dat dan echt jouw kernwaarden?

Kom het ontdekken.

Het was een oefening die ikzelf een kleine tien jaar terug heb geleerd in een opleiding van 4500 euro en alleen het inzicht dat ik na deze oefening kreeg, was me de opleiding al waard! Hierna gaan we ontdekken wat je passie is of je doel in het leven, beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Een doel is tenslotte niet meer dan een droom met een datum.

En welke obstakels of beperkende overtuigingen houden jou tegen om je doel te bereiken? Ik begeleid je graag om dit te ontdekken.
995 euro 1 middagsessie Jenny Protzman

En misschien wil je wel een test doen om te zien wat je grootste drijfveer is?Doe nu de test

Print Friendly, PDF & Email
Let op

Alleen nog online coaching. Geen fysieke afspraken meer.

paarse bloem voor rust en ruimte in je hoofd

Powered by